Олеойлетаноламид (OEA): Табитти башкарууга жардам берген салмагын жоготкон дары