IDRA-21 Күчү дозасы, Жарым өмүрү, Пайдасы, Жолдоштору жана Карап чыгуу