Elafibranor (GFT505) Powder - NASH дарысын изилдөө үчүн жаңы дары