Кызыл ачыткыдан күрүч экстракты кошумчалары: Пайдасы, Дозасы жана Терс таасири